strumienica w obudowie katalizatora

STRUMIENICE dzięki swojej budowie wewnętrznej nadaje spaliną ruch wirowy co przyspiesza je w układzie wylotowym. Spaliny tworzą ciąg dzięki czemu same wypychają się na zewnątrz. W ten sposób uzyskujemy szybsze opróżnianie komór spalin,co pozwala na pełniejsze napełnienie ich świeżą mięszanką paliwowo-powietrzną.

NAJLEPIEJ WSPÓŁGRA W POŁĄCZENIU Z TŁUMIKAMI SPORTOWYMI